Logo
Wall Climbing Event & Training
Climbing Photo

Date:   October 22, 2017 to December 22, 2017 every Sunday
Time:   12PM - 4PM
Fee:     $30 for 1-day training & $200 for 8-days package
Location:   NYC Outward Bound school (29-46 Northern Blvd, Long Island City, NY )

Program Summary:
Greetings to all !!! We are very pleased to announce that US Nepal Climbers Association Inc is going to organize a wall climbing event/ training starting from (October 22nd 2017 untill December 22nd 2017) at NYC Outward bound School in Long Island City. Age 6-16 are welcome to participate. We will give basic training for beginners and doing some fun climbing for everyone. We will provide all Climbing Equipment such as Harness, Helmet, and climbing Shoes at the Training center. Please bring extra wind Jacket, trouser and woolen hat for Incase weather is cold, as well as Snacks and water for your self from home. The fee for training will be per person per day USD 30 and full package 8 days class USD 200. If you are interested in enrolling your family member kids, please join the class soon. Because we have only limited seat for training. For more information please contact for following Persons.

Passang sherpa 347-823-0519
Phurba sherpa 318-243-0928
Lhachi gurung 646-469-4965 आदर्णीय न्यू योर्क निवासी दाजुभाइ तथा दिदिबहिनी सम्पूर्ण मा पुन यो सुचना दिन चाहन्छु कि हाम्रो यस् यु यस् नेपाल क्लाइम्बर्स यस्सोसियसन ले यही आउने आईतवार अक्टुबर 22 तारिक 2017 देखी 6 बर्ष भन्दा माथि 16 बर्ष सम्म का बालबालिका हरुलाई वाल कलाइम्बिङ सम्बन्धी तालिम दिन गई रहेका छौ ! तसर्थ आफ्ना बाल बच्चा हरु लाई यस् तालिम सिक्न इच्छुक अभिभाभक् हरु ले चाडै नै हामी लाई सम्पर्क गरी सिट सिमित भएको ले गर्दा खेरी चाडै नै आफ्नो सिट बुक गर्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ! बाल बालिका हरु लाई क्लाइम्बिङ मा चाहिने सम्पूर्ण इकुइप्मेन्ट जस्तै हार्नेस, हेल्मेट क्लाइम्बिङ शुज सबै हामी ट्रेनिङ सेन्टर मा उपलब्ध गर्दछौ ! बालबालिका हरुले जाडो मा लगाउने एक्स्ट्रा ज्याकेट ट्राउजर, टोपी स्न्याक्स र पानी घरबाट ल्याउनु होला !

वाल क्लाइम्बिङ हुने ठेगाना : NYC Outward Bound school (29-46 Northern Blvd, Long Island City, NY)
क्लाइम्बिङ हुने समय : दिउसो को 12 बजे देखी 4 बजे सम्म
तालिम अबधि : अक्टुबर 22 देखी डिसेम्बर् 22 सम्म प्रत्यक आईतवार 8 दिन
शुल्क : दैनिक सिक्ने लाई 1 जनाको 30 डलर र प्याकय्ज मा 8 दिन नै पुरा सिक्ने लाई 200 डलर तोकिएको छ् !

थप् जानकारी को लागि निम्न ब्यक्ति हरुलाई फोन मा सम्पर्क राख्नु होला !
पासाङ शेर्पा : 347-822-0519
फुर्बा शेर्पा : 318-243-0928
लाहछि गुरूङ : 646-469-4965

Thank You

USNCA